Yes Man sau Singuri în faţa libertăţii

yes-manNeofitul, ucenicul, sub influenţa uneia sau mai multor persoane marcante, decide să pornească pe drumul spre Viaţă, spre fiinţare. Indiferent de vârsta la care porneşte, cu paşi de copil pătrunde în misterul vieţii, în plăcerea descoperirii, în bucuria desăvârşirii. Dar acesta e finalul…

Zile întunecate şi nopţi înnourate – peste toate trece ucenicul prin îndrumarea povăţuitorului. Şi pentru asta are nevoie doar de ascultare. Să facă ce spune maestrul! Cuvântul de aur al stăpânului e lege pentru argatul credincios. Totul trebuie împlinit ca la carte, totul până la moarte. Numai aşa sluga ascultătoare poate deveni fiul înţelept, iubit moştenitor al stăpânului, viitor sălaş al vieţii. Numai pornind de la lucruri mărunte, urcând pe treptele încercărilor, curăţat ca aurul de gunoi! Şi totul cu paşi de copil… cu răbdare, simplitate şi iubire.singuri Doar sunt paşi de copil!

Yes Man sau Da vieţii

yesmanO viaţă monotonă, o viaţă fără iubire, un şoarece de bibliotecă: nu prieteni, nu trăire, nu mister! Un ciclu al morţii, o staţionare morbidă!

Într-o zi…

Dacă cineva a aflat viaţa, nu poate să nu o împărtăşească şi celuilalt, nu poate să nu o predice pe la garduri, să rămână mut. Viaţa lui nouă produce iniţial un zâmbet îngăduitor din partea celorlalţi, zâmbet rezervat persoanelor naive, simpluţe, care însă se menţine ca un ghimpe în coastă, ca un adevăr sâcâitor ce nu poate fi neglijat.

Un astfel de om îşi întâneşte un vechi prieten de pe vremea când era şi el un zombi al lumii contemporane. Predestinat la viaţă, rămăşiţa de om spune Da Vieţii! Spune un mare DA!

Şi totul se schimbă…

Un borfaş suspect devine o companie de drum! O pană de benzină, un pretext de întâlnire amoroasă! O greşeală, întălnire a Vieţii! Totul se schimbă când alegem să trăim! Nu e uşor, nu e simplu, dar ne trăim menirea.

Spunând Da Vieţii, alegem să trăim, învăţând pe parscurs să spunem Nu răului. Alege binele, ca să fii fericit şi să trăieşti mulţi ani pe pământ. Sunt multe lucruri la care trebuie să spunem Nu, dar şi mai multe la care să răspundem cu DA.

Spune Da Vieţii!