Madea Goes to Jail

Imaginea este cam proastă, dar ideea contează… cel puţin primele 60s.

Traducerea (conţine şi textul anterior, care nu este prezentat în film):

(Trebuie sã îi iertãm pe ceilalţi

aşa cum Iisus ne-a iertat pe noi.

Sãptãmâna trecutã am vorbit despre

primul pas cãtre acordarea iertãrii.

Îl mai ştie cineva?

Recunoaşterea a ceea ce sa întâmplat.

Aşa este.

De multe ori nu vrem sã recunoaştem

ce am fãcut.

Când nu iertaţi pe cineva îi daţi putere

asupra vieţii voastre.

El dorm bine noaptea şi voi mereu

vã amintiţi tot ce a fãcut.

Cu toate ştiţi un pic

din mãrturisirea mea de credinţã.

Şaisprezece ani de trãit pe strãzi

dependentã de droguri prostituţie.

Şi am fãcut-o pentru cã

îmi fãceam rãu mie însãmi

îmi rãneam tatãl

îmi rãneam mamã

rãneam fiecare bãrbat

care îmi fãcuse vreodatã ceva rãu.

Pânã când întro zi

Domnul mia vorbit.

Şi mia zis…

Iertarea nu este pentru ceilalţi.

Ci pentru tine.

Şi cu cât ţi-o refuzi mai mult

cu atât ţii mai mult în tine

durerea trecutul şi suferinţa.

Cu atât îţi refuzi mai mult timp

libertatea.

Eu nu-l pot ierta pe tata

pentru ce mi-a fãcut.

El este motivul

pentru care mã aflu aici.

Ştii ce?

Atunci nu-l ierta.

Pentru cã el îşi trãieşte viaţa

bine-mersi şi tu eşti aici.

Iertarea nu este pentru ei

ci pentru tine.

Nu îl pot ierta.

Nu ştii ce mi-a fãcut.)

Doamne chiar trebuie sã ascult

toatã melodrama asta?

S-a întâmplat ceva dnã Simmons?

S-a întâmplat ceva?

Îmi pare rãu

dnã reverend-preot-episcop ce-oi fi.

Dar nu sunt de acord

cu toate astea.

Înţeleg ce spui despre iertare da.

E bine sã ierţi oamenii…

Dar copila asta suferã

din cauza a ce ia fãcut tatãl ei.

Tatãl tãu e pe undeva trãindu-şi viaţa

şi tu eşti aici.

Draga mea

eşti aici din cauza a ce ai fãcut

învaţã sã-ţi asumi rãspunderea

pentru actele tale.

Pentru ce faci tu.

Nu suport “victimele”.

“Persoana asta a fãcut o chestie

de aia sunt aşa”.

Toţi cei de aici au câte o poveste.

Tãticul şi mãmica ţi-au dat viaţã

asta era tot ce trebuiau sã facã.

Oricât de rea ar fi fost viaţa aia

de tine depinde sã faci ceva cu ea.

Aşa cã înghite în sec

şi taci naibii din gurã.

Inima bolnavă

La începutul anilor ’40 ai secolului trecut, C.S. Lewis, scriitor şi teolog anglican, trata în mai multe conferinţe de-ale lui problema omului fără piept. Pornind de la analiza pe text a unor manuale de limbă engleză, el observă că elevilor li se inducea o relativitate a emoţiilor, o instabilitate spirituală, tinerii dezvoltându-se aşadar fără nişte noţiuni clare despre elemente fundamentale ale spiritului uman ca frumuseţea, dreptatea, obiectivitatea. Având nevoie de indivizi obedienţi, statul nu-şi permite formarea unor oameni capabili de discernământ şi idealuri înalte. Astfel, calitatea personală a omului este minimalizată la impulsuri primare şi nevoi materiale uşor de controlat în masă prin apelul la stereotipuri induse. Se ajunge în acest mod la desfiinţarea omului.

Astăzi se observă cum, foarte uşor, mase importante de oameni se pun în mişcare pentru lucruri mai mult sau mai puţin importante, mai mult sau mai puţin normale. De la a dansa pe aceeaşi melodie, fie ea a lui Mickael Jackson, sau a mărşălui pentru libertatea de orientare sexuală, contemporanii noştri se dedică cu toată inima lor pentru lucruri de nimic. În aceste condiţii, când manifestări uriaşe, dar goale, izvorăsc dintr-o inimă săracă a omului, nu e de mirare să mortalitatea prin boli cardio-vasculare este cea mai mare, ea tinzând să crească şi pentru grupele de vârstă tânără.

Ataşamentul excesiv faţă de lucruri materiale sau idealuri lumeşti forţează şi suprasolicită trupul nostru. Atât stressul negativ ca durerea nemângâiată sau goana după recunoaştere, cât şi stressul pozitiv ca o bucurie neaşteptată pot declanşa sau agrava o boală cardiacă, ducând până la infarct miocardic sau stroke (accident vascular cerebral), cu decesul survenind uneori rapid. Spre deosebirea de acestea, suferinţa alinată de credinţă sau bucuria duhovnicească resimţită de creştin de nenumărate ori, aduc pace şi bucurie în inimă, fără însă a o brusca.

Trăind fără Dumnezeu, omul crede că viaţa e a lui, că trupul e al lui, că îşi aparţine. Zicând în inima sa ca cel nebun de odinioară că nu este Dumnezeu, sau că există dar e departe de noi, omul ajunge la momentul în care vede cum trupul său, cel pe care l-a slujit atâţia ani, căruia i-a dat mâncare dulce şi băutură fină, şi pe care l-a odihnit în tihnă şi pace, acest trup nu-l mai ascultă, începe să scârţâie; începe să se vadă că are o inimă slabă. Tratamentul pentru inimă, în cele mai multe cazuri, se ia toată viaţa. Şi omul, dacă e capabil să se schimbe, să-şi schimbe stilul de viaţă, îşi poate prelungi considerabil numărul anilor. Sfârşitul oricum va veni, însă mai târziu, cu o calitate a vieţii mult îmbunătăţită. Se observă astfel că depinde foarte mult de om să-şi menţină viaţa primită în dar, având în acest fel timp pentru a se pune în ordine, timp pentru a-şi depăşi sfârşitul pământesc, pentru a păşi în afara timpului.

Insuficinţa cardiacă congestivă, stadiul final al multor boli cardio-vasculare, reprezintă imposibilitatea cordului de a mai pompa viaţa sângelui în ţesuturi, acesta băltind în aval ca o apă moartă (mişcarea face sângele viu, stagnarea îl închistează şi coagulează, pierzându-şi principiile vitale şi devenind factor negativ). În aceste condiţii, omul îşi pierde capacitatea de efort fizic sau intelectual, respiră greu, are sete de aer, se umflă cu apă. Apa care părăseşte sângele începe să invadeze toate organele şi omul nu mai poate bea, nu mai poate mânca, nu mai poate respira. Umplându-i-se şi plămânii de lichide, omul moare înecat în propriul organism.

Vorbind despre potopul din vremea lui Noe, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că înecul este o moarte înceată şi groaznică, dar prin care se vede înţelepciunea şi multa iubire a lui Dumnezeu. Este îngrozitor să vezi că tu cu adevărat vei muri şi că nu poţi să faci nimic; în astfel de momente, omul îşi aduce aminte de păcatele făcute şi îşi frânge inima, îşi revine în sine. Această moarte groaznică se face prilej pentru trezire, pentru pocăinţă, pentru revenirea întru simţire.

Cei care supravieţuiesc unui infarct miocardic vorbesc despre durerea din piept asociată cu sentimentul de moarte iminentă. Smuls din ghearele morţii prin medicaţia şi terapia modernă, omul poate să-şi vină în sine, să-şi pună viaţa în ordine.

Astfel vedem marea iubire a lui Dumnezeu care se răzgândeşte de nenumărate ori în hotărârile Sale, calcă peste dreptatea Sa, Se umileşte iar şi iar, trece peste Sine pentru a-l cuceri pe om, pentru a salva, chiar şi în ultimul moment, această dragoste nebună şi deseori neînţeleasă a Lui pentru om.

Adolescenţa sau suferinţa alegerii

Predispus de încărcătura genetică a înaintaşilor, crescut şi educat într-un anume stil, tânărul se află în faţa vieţii, înaintea viitorului cu posibilitatea alegerii. Deşi istoria sau cultura primită joacă un rol important, determinanta principală a sensului, a direcţiei pe care omul o va adopta în viaţă este libertatea.

Nimeni nu a fost crescut de îngeri, toţi am crescut într-un mediu mai mult sau mai puţin prielnic pentru viaţa duhovnicească, dar faptul că am vrut să avem sau nu o viaţă duhovnicească depinde doar de noi. Iar adolescenţa este cel mai bun prilej pentru a lua această hotărâre. Această perioadă de transformări hormonale şi structurale în trup se însoţeşte şi de crize spirituale şi instabilitate emoţională. Nu merge una fără alta. Ca fiinţă psihosomatică, omul participă întreg la suferinţa, dezvoltarea, schimbarea, metonoia sa (schimbarea minţii).

Schimbarea minţii, a gândirii poate fi privită simplist ca lăsarea celor copilăreşti şi adoptarea gândirii şi comportamentului de adult. Dar aceasta nu are sens dacă nu se ia la rost sensul existenţei, dacă nu găsim Stabilul în această lume relativă. De aceea şi forţele tânărului sunt capabile, dacă nu să spargă nuca tare a înţelegerii, măcar să se stabilească pe calea ce duce prin adevăr la viaţă.

Năzuinţele înţelepte, susţinute de voinţa tânără, puternică, pregătesc urcuşul duhovnicesc, fac facilă calea cea strâmtă şi întortocheată. Una e să te arunci în viaţă fără busolă şi compas, alta e să-ţi ştii destinaţia şi indicaţiile de drum. Toate acestea pentru a trece examenul final, să  ajungem la destinaţie luptând lupta cea bună a credinţei.

Şi pentru că nu ştim finalul, condiţiile şi timpul lui, e bine să fim permanent pregătiţi. În acest sens, sunt nenumărate exemple de sfinţi tineri care au mărturisit dreapta credinţă la vârstă fragedă. De la Sfântul Fanurie, mort în vremuri antice mărturisindu-l pe Hristos, la Ioan Valahul, sau noul Mucenic Evgheni Rodionov, omorât în 1996 pentru crucea lui Hristos. Imaginile martiriului sfântului contemporan, înjunghiat ca un animal de aproapele său, ne dau puterea a trece mai uşor peste cei ce nu omoară trupul, dar au comportament de călăi duhovniceşti.

Durerea şi suferinţa lui Iov sau acutizarea sensului ontologic uman

Nefericirea nu este oare pentru cel nedrept şi nenorocirea pentru făptuitorul fărădelegii?

Iov 31,3

Departe de a fi un legiuitor, Dumnezeu e persoane dornică de iubire, e un amorezat ce caută mereu, în nenumărate chipuri să câştige atenţia creaţiei Sale. Omul se arată în acest fel ca ceva vrednic de dorit, ca ceva ce merită toată atenţia dumnezeirii. Neabătut în iubirea Sa fiinţială, Dumnezeu este gelos şi îndurerat de nestatornicia omului, de refuzul său de a-şi accepta menirea, de a-şi găsi împlinirea.

Sedus şi înşelat de „logica” diabolică ce absolutizează partea şi neaglijează sau uită întregul, omul vrea să fie autonom, să fie centrul lumii (Pr. Gheorghe Popa). Însă imediat după gustarea din păcat omul simte un mare gol, îşi simte goliciunea ontologică.

Deşi creat în afara lui Dumnezeu ca fiinţă mai presus de fiinţă şi esenţă mai presus de esenţă, omul depinde ontologic de Cel ce l-a creat. Pentru că El este totul şi în El trăim şi ne mişcăm şi suntem, nimic nu poate fi în afara Lui. Deşi fiinţial depinde de Creator, omul poate însă să-şi manifeste libertatea ca „DA” pentru viaţă, comuniune şi desăvârşire în iubirea atoatedăruitoare a Făcătorului, sau „NU”, cu negare a propriei existenţe, ca negare a participării la iubirea Treimii, ca permanentă însingurare, ca refuz. Pentru că nu poate ieşi din Cel ce l-a creat, pentru că nimicul este în afara Lui, omul-refuz încearcă să se ascundă, să fugă de demnitatea şi responsabilitatea sa. Comportamentul lui ar fi hilar, dacă nu ar fi într-adevăr tragic: omul încearcă să închidă ochii şi să spună că nu există, că nimic nu există.

Din acest motiv, omul se simte singur şi izolat. Aşa cum spunea Părintele Serghie, nimeni nu se simte în largul său pe acest pământ. Creaţia se revoltă împotriva omului care nu mai este recunoscut ca ipostas conştient al său. Pământul devine spaţiu ce desparte şi întemniţează, devine mormânt al omului (P. Gheorghe Popa).

Picând testul libertăţii, Adam, şi prin el toţi fiii lui, este nevoit să se supună la mii de legi pentru a putea supravieţui pe acest pământ devenit ostil. Nerespectarea acestor legi, a ordinii din creaţie prin actul păcătos, atrage în mod inevitabil după sine pedeapsa şi moartea. Durerea şi suferinţa nu vine ca pedeapsă din cer, ci ca o consecinţă inevitabilă a legilor naturale, a dreptăţii creaţiei (P. Gh. Popa).

În acest sens, dilema lui Iov pare de înţeles. Dar Iov, despre care nu prea ştim nimic din punct de vedere istoric, prefigurează patima Mântuitorului şi depăşirea ei prin bucuria Învierii. În Iov, omenirea îşi dă lupta între bine şi rău, lumină şi întuneric, între iubire şi însingurare.

Încercările prin care trece omul sunt vazute ca probe pentru purificarea iubirii, pentru apropierea treptată de comuniunea cu Hristos. Dorul profund al lui Iov pentru comuniune este un dor care nu iartă pe nimeni (P. Gh. Popa).

Dacă durerea afectează trupul, suferinţa reprezintă o atingere a sufletului prin punerea întrebărilor esenţiale ale omului; suferinţa este o regândire a sinelui şi a raportării sale la celălalt şi la Dumnezeu. Suferinţa este o criză spirituală ce trebuie depăşită, ce transformă esenţial gândirea şi manifestarea omului, cerând o direcţie de acţiune.

Despre durere

Centrată pe Vinerea Patimilor, teologia occidentală vede suferinţa ca o necesitate absolută, ca un sine qua non în calea mântuirii. Numai prin suferinţă se consideră ca se poate satisface onoarea lui Dumnezeu lezată prin păcatul strămoşesc, păcat de care sunt vinovaţi toţi oamenii. Astfel, de la o detaliere exagerată a Drumului Crucii cu prezentarea unui Hristos pătimind fizic, dărâmat de propria creatură şi de cei la care a venit să îi salveze, spiritualitatea apuseană ajunge la practici extreme ca autoflagelare sau fenomenul stigmatelor (Antonie Bloom vede acestea din urmă mai degrabă un fenomen psihosomatic, decât unul harismatic, fenomen ce are la bază meditarea imaginativă cu suport într-o reprezentare realistă a lui Hristos răstignit). Cultul durerii a fost punct de plecare pentru critici aduce creştinismului, critici făcute de Freidrich Nietzsche, care vede în acesta un suport în promovarea slăbiciunii, de Karl Marx care-i atribuie resemnarea în faţa sărăciei sau de Sigmund Freud care presupune favorizarea unor anomalii psihologice ca masochismul (Jean-Claude Larchet).

Departe de roşul durerii exacerbate, Răsăritul creştin promovează lumina Învierii. Centrul cultului ortodox fiind lumina Învierii şi împărtăşirea de Hristos, viaţa creştină e privită ca o necontenită lucrare pentru aflarea bucuriei lui Hristos care şterge orice lacrimă şi suspin, Care a venit să ne mântuiască din durere şi moarte, nu să ne răscumpere o greşeală pentru care am plătit prea scump.

În religia veseliei, viaţa creştinului este una binecuvântată. Dacă durerea apare, ea nu este neapărat o consecinţă a păcatului, ci şi o pronie divină (să ne aducem aminte de suferinţa nejustificată de păcat a lui Iov, om drept înaintea lui Dumnezeu). În lumina acestor lucruri, creştinul primeşte durerea cu seninătatea celui protejat de Tatăl ceresc, cu gândul lui Hristos care, mergând spre cruce, privea la Învierea consecutivă.

Uitarea lui Hristos în mormânt permite dezvoltarea unui pietism exagerat şi nu dezvoltarea organelor necesarea pentru viaţa în care nu este durere, nici întristare, nici suspin, viaţa de-a dreapta lui Dumnezeu. Desăvârşirea ortodoxă are nevoie de moarte şi durere doar pentru a ajunge la înviere şi înălţare, scopul ultim al credinciosului fiind dobândirea Duhului Sfânt, Duh ce vine cu pace şi bucurie.

Chinul şi durerea nu este pentru om, aşa cum nici iadul nu este pregătit decât pentru diavol şi îngerii lui. Bucuria sfinţilor, ospăţul veseliei, nunta fiului de împărat – acestea sunt moştenirea omului.

În acest sens vedem că bisericile noastre sunt poleite cu aur, cu picturi şi mozaicuri luminoase, sculpturi şi broderii scummpe, toate pentru a pregusta din frumuseţea şi strălucirea Raiului, Rai al bucuriei şi al fericirii.