Darwin şi Auschwitz

Hitler_darwinEste cunoscut faptul că o acţiune a unei persoane are efecte asupra propriei persoane şi asupra societăţii în general, totul fiind proporţional cu fapta în sine, cu statutul persoanei care a efectuat-o, dar şi cu circumstanţele în care fapta a fost săvârşită.

Teorie cu rădăcini în Antichitate, evoluţionismul a fost ridicat la rang de dogmă ştiinţifică în secolul al XIX-lea prin ajutorul lui Charles Darwin, care i-a împrumutat şi eponimul. Deşi este o teorie, cu multe carenţe logice, darvinismul a fost îmbrăţişat în parte de comunitatea ştiinţifică pentru a oferi un răspuns şi o alternativă creaţionismului, idee ce prezintă exitenţa umană ca manifestare directă a divinităţii. Se uită astfel rolul ştiinţei de a oferi doar informaţii şi nu răspunsuri la întrebări filosofice. Lipsa unui raspuns la o problemă filosofică fundamentală, aceea de unde venim, a catalizat adoptarea darvinismului, minimalizând greşelile logice şi presupunerile axiomatice folosite.

Folosită ca dogmă într-o lume ce se vrea atee, darvinismul a stat la baza nazismului ca promovare a rasei pure, superioare ariene şi ca exterminare a raselor considerate inferioare. Astfel a apărut ideea antisemitismului, a masacrării în masă a slavilor prizonieri sau a altor popoare cucerite de nazişti. Promovată şi de socialiştii Marx şi Engels (ei înşişi evrei), evoluţionismul a favorizat masacrarea a sute de mii de oameni în lagărele socialiste sau în închisorile comuniste. Peste tot s-au folosit mijloace de tortură sau modalităţi de execuţie ce ar fi considerate inumane în ziua de astăzi, dar considerate acceptabile de vizionarii din trecut.

Auschwitz, Aiud sau Siberia mustesc de gemetele celor sacrificaţi fie din cauza rasei, a orientării politice sau a credinţelor religioase. În ciuda un astfel de consecinţe devastatoare asupra umanităţii, evoluţionismul este singura teorie cu privire la originea omului acceptată şi promovată de Parlamentul European, acesta în continuare vrând să împiedice predarea religiei în şcoli. Având alternativă şi putând alege, omul va avea opţiunea fixării propriei descinderi din maimuţă sau din Dumnezeu, Cel în care dispar toate diferenţele de rasă, gen, naţionalitate, status social.