Nici celor care sunt călugări numai cu haina, nici celor care sunt hirotoniţi şi socotiţi în ierarhia preoţiei, nici celor care sunt cinstiţi cu demnitatea episcopatului, patriarhi, zic, mitropoliţi şi episcopi, aşa, în chip simplu şi din pricina hirotoniei lor, nu li s-a dat de către Dumnezeu să ierte păcatele – departe de aceasta! Ci numai să săvârşească Euharistia le-a fost îngăduit. Şi aceasta, socot, nici chiar celor mai mulţi dintre ei, deoarece fiind de fân, să nu fie pe de-a-ntregul arşi prin această lucrare, ci numai acelora care printre preoţi, episcopi şi călugări, din pricina curăţiei lor, pot fi număraţi în rândurile ucenicilor lui Hristos.

Sfântul Simeon Noul Teolog