Arhiereul, frate pe drumul mântuirii

Fiindcă ştiu că iubeşti liniştea şi te împleticeşti diavolului în multe, sub pretextul binelui, fiindcă el cunoaşte voinţa minţii tale şi vrea să te risipească şi să te împiedice de la virtute, care cuprinde în sine toate chipurile bunătăţii, am avut grijă, iubite Frate, ca un mădular către cel ce trage la acelaşi jug, să-ţi ajut în dorul tău cel bun şi, prin cuvinte folositoare să fac cele ce le-am dobândit de la bărbaţii cei meşteri în virtute, sau din scripturi sau de la Părinţi sau din experienţă personală.

Isaac Sirul, Episcop de Ninive