“Ortodoxia” lui Freud

Concepţia lui Freud asupra firii umane este în realitate fragmentară în comparaţie cu cea a Bisericii, fapt pentru care ea este eretică. În linii generale însă, antropologia lui Freud, ca să ne referim doar la un exemplu, conţine şi importante elemente ortodoxe. Freud a dezavuat dezastruoasa erezie a puritanismului, afirmând şi promovând o foarte importantă învăţătură ortodoxă, atunci când a spus că un om nu poate fi redus la comportamentul lui exterior, el având o adâncime abisală. Prin urmare, pentru a ne putea face o imagine cât de cât exactă asupra omului, trebuie să explorăm ceva mai adânc. Această perspectivă asupra firii umane este de tip ortodox, chiar dacă ea este parţială. Este curios cum tocmai acest lucru deranjează mai mult decât orice pe unii ce se declară ortodocşi, dar care, în realitate, îmbrăţişează antropologia puritanismului, dobândind sau cultivând la modul legalist o imagine desăvârşită despre propria persoană, fiind înfricoşaţi ori de câte ori se pune problema cercetării interioare a paharului. Poate că această deviere de la tradiţia ortodoxă a practicilor noastre bisericeşti este cea care determină nevoia de a împrumuta de la erezia psihologiei acele elemente de ortodoxie uitate sau trădate, dar păstrate aici şi care se arată atât de importante pentru omul modern.

Filotei Faros, Mitul bolii psihice