Două lucrări sunt necesare pentru succesul nostru: rezistenţă neobosită şi capacitatea de a arunca ceea ce am obţinut cu multă muncă şi mult timp alocat.
Albert Einstein

“Does God exist?”

Un clip amuzant prezentat mai jos expune frumos sofismul ateist conform căruia dacă există răul în lume, iar Dumnezeu a creat totul, înseamnă că Dumnezeu nu există. În cel mai rău caz înseamnă că e rău, nu că nu există. Mai amuzant e faptul că prin aceasta se vede imposibilitatea fiinţei umane să conceapă ceva ca fiind rău prin sine. De aceea răul este ilogic, injustiţia e de neînţeles pentru cel “în a cărui inimă e există iubirea lui Dumnezeu.”

Mulţumesc Ştefan Manea pentru prezentul clip.