Euharistia este cea mai înaltă lucrare a Bisericii

Sfântă Taină a Euharistiei ne arată că atunci când ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nu ne împărtăşim doar cu ceva, ci cu Cineva. Ne împărtăşim cu Trupul şi cu Sângele lui Hristos, ca El să rămână în noi şi noi în El. Deci, comuniunea persoanelor, legătura dintre noi şi Hristos se stabileşte prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui. Primim Trupul şi Sângele Fiului lui Dumnezeu ca să ne unim cu Dumnezeu Fiul, Unul din Sfânta Treime. Prin aceasta vedem că Sfânta Euharistie este cea mai înaltă lucrare a Bisericii pentru că este unirea noastră cu Dumnezeu prin umanitatea sfinţită, răstignită şi înviată a lui Hristos, prin Trupul şi Sângele Său.

+ Daniel

Daniel cel vechi şi cel Alb

Daniel era mai presus decât toţi dregătorii şi satrapii, fiindcă în el era un duh înalt şi regele îşi pusese în gând să-l pună mai mare peste tot regatul. Atunci dregătorii şi satrapii s-au trudit să găsească lui Daniel vreo pricină din partea cârmuirii regatului, dar n-au putut să-i afle nici o pricină sau lucru rău, căci el era credincios şi nici o trecere cu vederea sau greşeală nu i s-a putut pune în seamă.
Daniel 6,4-5