Little Ashes sau despre pulberea imortalităţii

Pitură de Emily Tarleton
Pitură de Emily Tarleton

Debutând cu întâlnirea unora dintre cele mai mari personalităţi artistice spaniole ale secolului al XX-lea, Little Ashes prezintă mai ales interacţiunea dintre Federico Garcia Lorca, catolic, comunist, anarhist, libertarian, tradiţionalist şi monarhist, poet şi prozator şi dramaturg, pe de o parte, şi  Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech, dadaist, anarhist, constructor de geniu (al propriului geniu), excentric, megaloman, freudian, scatolog, pictor suprarealist, pe de altă parte.

Detaliind perioada lor de formare artistică, cu lungi crize spirituale şi emoţionale, accentul cade pe relaţia celor doi care-şi caută depăşirea propriilor limite, trecerea dincolo de bine şi rău. Ca orice viaţă de artist adevărat, depăşirea convenţionalului şi martiriul pentru propria creaţie determină faima artistică şi, în parte, recunoaşterea societăţii. Progresul artistic mânat de un ideal de continuă depăşire a graniţilor şi a naturalului îi determină pe cei doi să se despartă, unul trecând graniţa firescului şi devenind homosexual declarat, celălalt, divinul marchiz obsedat de moarte şi libidou, se va deda unor purtări excentrice, la limita patologicului.

Incapabil de a trăi într-o lume limitată, circumscrisă la legi mărunte sau neînţelese, artistul îşi depăşeşte propria condiţie, timpul şi starea pentru a ajunge la nemurire, pentru a fi mai presus de toate. Dacă moartea va surveni oricum, măcar să rămână ceva în urmă. Pe de altă parte, similară cu viaţa artistului, dar cu impulsuri de altă natură, se află viaţa sfântului. Acesta îşi depăşeşte propria condiţie umană, a limitelor fireşti, nu împotrivindu-se normalităţii şi naturii, ci schimbându-o cu alta, cu firea Celui ce a dat legea naturală şi morală, Cel ce este mai presus de bine şi de rău. Ajungând dumnezeu prin participare la puterile lui Dumnezeu, sfântul îşi depăşeşte natura, împlinindu-şi în acelaşi timp şi condiţia umană. Astfel, pentru el moartea vine ca o trecere în imortalitate, viaţa nefiind orientată spre istorie şi dezintegrare, ci spre viitor şi nemurire.