Arhiereul, frate pe drumul mântuirii

Fiindcă ştiu că iubeşti liniştea şi te împleticeşti diavolului în multe, sub pretextul binelui, fiindcă el cunoaşte voinţa minţii tale şi vrea să te risipească şi să te împiedice de la virtute, care cuprinde în sine toate chipurile bunătăţii, am avut grijă, iubite Frate, ca un mădular către cel ce trage la acelaşi jug, să-ţi ajut în dorul tău cel bun şi, prin cuvinte folositoare să fac cele ce le-am dobândit de la bărbaţii cei meşteri în virtute, sau din scripturi sau de la Părinţi sau din experienţă personală.

Isaac Sirul, Episcop de Ninive

Alexandru – Arhiereu şi Mucenic

angel wingsSfântul Alexandru a fost arhiereu în vremuri grele de prigoană a creştinilor. Fiind prins de guvernatorul cetăţii, a suferit chinuri ca re i-au determinat şi pe alţi creştini să le urmeze, dintre care ostaşul Irachie şi patru femei. Astfel că Alexandru a ales să moară ca mucenic pentru Hristos, jertfindu-se pentru turma sa. Exemplul său pentru contemporaneitate pare neglijat, de multe ori păstorii actuali , mânaţi de propriile gânduri şi mai puţin de Hristos, îşi bruschează oile cuvântătoare ce ţin mai degrabă de politică decât de biserică. Astfel, unii ierarhi şi preoţi actuali uită de exemplul lui Hristos şi al sfinţilor din vechime, comportându-se mai mult ca tirani şi despoţi în Biserică. Propovăduind dragostea, acţionează cu mânie; trebuind să fie modele de sfinţenie, sar la bătaie. Dacă acestea ar fi nişte scăpări specifice firii umane, ar fi de înţeles; dar ele se grefează pe o conştiinţă străină de Biserică, uitată de Duhul Sfânt.