Calea pentru aflarea Adevărului

„Iuda, nu Iscarioteanul, I-a spus: «Doamne, cum de Te vei arăta nouă şi nu lumii?»” – Ioan 14,22

Apostolii ştiau că au privilegiul de a fi printre apropiaţii lui Hristos, cei care primeau învăţături de taină şi explicaţii suplimentare, Apostolii presupuneau, credeau că mântuirea este pentru toată lumea, că Hristos se va arăta în final tuturor pentru ca toţi să aibă posibilitatea mântuirii, căci la „Dumnezeu nu este părtinire” (Ro. 2,11).

Deşi erau ucenicii lui Iisus, Apostolii nu se comportau ca o sectă, nu se izolau de ceilalţi oameni. Există tendinţe la unii oameni de a forma „bisericuţe”, de a se autoizola de restul lumii care nu le respectă rânduielile, fiind astfel păcătoasă. Dimpotrivă, Apostolii aveau conştiinţa universalităţii mântuirii, ei mergând în lume, vieţuind şi petrecând în ea. Ei nu s-au izolat într-o „mântuire” egoistă, ci au îmbrăţişat lumea pentru a o transfigura şi a o face părtaşă la comuniunea cu Dumnezeu. Tocmai pentru că ei au urmat exemplul lui Hristos.

Iisus Hristos S-a arătat lumii, dar venirea Lui a fost ca fulgerul de pe cer. Unii au văzut şi au crezut, alţii nici n-au vrut să audă, dar cei mai mulţi nici măcar nu au avut ocazia să-L vadă. În mod fizic şi natural, puţin oameni L-au văzut pe Hristos, deşi milioane şi miliarde L-au văzut şi L-au simţit în taina inimii sau în mod minunat. Aici nu este vorba de o psihoză în masă sau o credinţă absurdă, ci Hristos se descoperă pe măsură ce omul se deschide pentru a-L percepe. De fapt nu există moment în care Hristos să nu fie în faţa fiecărui om, dar omul trebuie să fie deschis spre cunoaştere, trebuie să vrea să cunoască adevărul. Este aproape ilogic cum creştinismul şi ortodoxia în general este una dintre cele mai raţionale religii şi care pune accentul pe cunoaşterea şi căutarea adevărului, dar este respinsă uneori ca fiind rezervată oamenilor simpli, creduli. Însă realitatea este că un creştin ortodox caută prin toate mijloacele posibile aflarea adevărului, folosind elemente naturale sau tehnice pe lângă metode insensibile aparatelor lumeşti de măsurat. De fapt Ortodoxia este calea prin care omul se deschide, se antrenează pentru aflarea şi trăirea Adevărului.