Comunicarea afectivă potențează comuniunea

Having Trouble Sharing or Understanding Emotions? Affection Could Help

Every person has some level of alexithymia, as it is the personality trait which keeps people from sharing or even understanding their own emotions. Now, one University of Missouri researcher’s latest study indicates that affectionate communication, such as hugging, could help those who have high levels of alexithymia lead more fulfilling lives.

Continuarea pe ScienceDaily

În Biserică stăm în picioare

Hristos ridică la cer natura umană și o așează de-a dreapta lui Dumnezeu. Omul nu mai este supus teroarei de a fi în preajma lui Dumnezeu, el nu mai este îngrozit de tunetele și fulgerele unor zei ce vor doar adorare. Dumnezeul creștin nu dorește teama sau adorarea omului. El nu dorește sclavi înfricoșați de grandoarea Lui sau slugi care se tem de puterea Lui. Dumnezeu este Dumnezeul iubirii Care vrea să intre în comuniune cu omul, Care vrea un dialog plin de iubire cu cel pe care l-a înveșmântat în mantia dumnezeirii.

În aceste condiții, omul stă în Biserică în picioare. În casa lui Dumnezeu omul pășește cu drepturile de fiu acordate. Natura de supunere față de Tatăl este una demnă, plină de măreție. Omul nu este în slugărnicie în casa Domnului. Atunci când Îl slăvește, Îi mulțumește sau se roagă lui Dumnezeu, cea mai potrivită poziție pe care o poate adopta omul este cea în picioare.

De aceea în bisericile ortodoxe nu prea sunt scaune. Creștinul participă la rugăciune în picioare. În anumite momente el îngenunchează sau se așează în strană, depinzând de momentul slujbei. Iar strănile sunt în așa fel construite, cu brațele de sprijin înalte pentru a favoriza și celui bolnav sau în neputințe poziția verticală cerută de prezența în Biserică.

La Sfânta Liturghie, rugăciunea prin excelență a Bisericii, se participă în principal în poziție verticală. Astfel, credinciosul se prezintă ca o persoană capabilă și demnă de a lua parte la ospățul divin, la comuniunea dumnezeiască. În momentele de început, când sunt cântări din psalmi sau citiri din Apostol, creștinul poate ședea în strană pentru a se concentra mai bine la cele citite. Însă când preotul sau diaconul citește Evanghelia, creștinul revine la poziția verticală a continuei creșteri duhovnicești. Cu excepția pogorârii Sfântului Duh peste Cinstitele Daruri, atunci când îngenunchează ca moment de cerere intensă, credinciosul trebuie să-și păstreze verticalitatea demnității sale dăruite de Hristos.

În anumite momente precizate de preot sau diacon, creștinul își pleacă capul în dăruire a minții și a voinței spre împlinirea voii divine. În același timp, mintea se apropie de inimă pentru ca întreaga persoană, cuget și simțire, să se pună în voia Tatălui.

Cu câteva excepții, în biserică nu prea se stă în genunchi. Îngenuncherea se face în momente de rugăciune de cerere intensă sau de pocăință profundă. Participarea la slujbă presupune o poziție de acțiune, potențial dinamică. Mai mult, sunt cazuri în care spațiul sau împrejurările fac anevoioasă îngenuncherea sau aceasta îi deranjează pe cei din jur. De aceea, îngenuncherea se face mai ales la „chilie”, în intimitatea rugăciunii de acasă, acolo unde credinciosul își poate plânge păcatele, unde își asumă căderile în noapte pentru a se ridica iarăși spre o nouă zi a bucuriei de viață în Hristos. Acestea își au izvorul în icoana Învierii, în care Hristos se gârbovește pentru aridica neamul omenesc îngenuncheat de păcat, simbolizat prin persoana lui Adam.

Trebuie menționat faptul că îngenuncherea se face spre înălțare. Uitând de acest lucru, unii s-au înecat în deznădejdea pricinuită de propriile păcate, uitând de ridicarea adusă de Hristos. Pietistul își poate uita prețuirea mare în fața lui Dumnezeu, rămânând îngenuncheat de propria neputință de a se ridica din păcat sau secerat de o tristețe izvorâtă din perfecționism, dar străină de adevărata pocăință care înalță. Iubirea lui Dumnezeu este pentru persoane demne și iubitoare, imagini ce-L oglindesc pe Hristos.

Mâncarea pentru viață

Eu sunt pâinea vieții. –  Ioan 6,48

Poate că nimic nu i-a scandalizat mai mult pe iudei (și nu numai) ca aceste cuvinte. Cum poate fi un om pâine vieții tuturor oamenilor? Cum pot ei exista doar printr-un om? Mâncarea trupului Lui ar duce la moartea Lui. Și cum se face că mâncând un om ca ei vor avea viață veșnică?

Nedumerirea pe care o provoacă spusele lui Iisus se prelungește de-a lungul istoriei. Evanghelia lui Ioan, carte care iese din tiparul celorlalte evanghelii, prezintă un altfel de Iisus. Aici Iisus nu doar face minuni care îi impresionează și îi fascinează pe oameni. El nu este un guru spiritual ce strânge apostoli și ucenici pentru a converti lumea la o credință. El nu este un învățător ce spune parabole și vorbește frumos despre fapte bune, rai sau iad. Apostolul Ioan ne prezintă un Iisus care scandalizează (6,61), care se crede Dumnezeu (5,18), care este la un pas de a fi lapidat (8,59). Ioan Îl prezintă pe Iisus care nu lasă indiferent pe nimeni, care te pune să iei atitudine, să-ți alegi tabăra. Nimeni nu poate rămâne neutru.

Dacă Iisus ar fi dorit să vorbească doar despre lucruri spirituale cu ajutorul simbolurilor, nu ar fi folosit de atâtea ori termeni ca „pâine” și „vin”, „trup și sânge” ce trebuie mâncate, repetându-i aproape încontinuu în cuprinsul capitolului 6. Văzând emfaza puternică pe care Iisus o acordă acestor termeni, Biserica a înțeles Euharistia ca mâncare adevărată din trupul și sângele real al lui Hristos, refuzând să vadă în ele doar un simbolism.

Unindu-se total și complet cu natura umană, Dumnezeu se unește cu creația. În mod concret, în persoana lui Iisus Hristos, Dumnezeu cuprinde și se lasă „cuprins” de un trup, însă un trup aflat în continuă mișcare și transformare, un trup care mănâncă natură și o transformă în sine. Natura trece și se transformă în trupul lui Dumnezeu. Iisus Hristos distruge granița dintre creat și necreat, permițând omului să acceadă la El. Omul însă parcurge drumul invers: el este creat și trebuie să se hrănească cu Necreatul pentru a ajunge ca El. iar acest lucru se poate realiza doar prin interfața care unește cele două dimensiuni: Iisus Hristos. Doar prin mâncare omul poate exista. Și doar mâncându-L pe Iisus Hristos omul mănâncă materie plină de principiile dumnezeirii. În mod natural, Dumnezeu este în totul și în toate, materia nu poate să-L cuprindă pe Dumnezeu decât în persoana lui Iisus Hristos, căci nu se poate spune că există un loc în care este dumnezeirea lui Iisus, dar nu și umanitatea Sa. Astfel, doar prin mâncarea din Hristos, omul și creația întreagă își reaflă locul în Dumnezeu, unindu-se complet cu El.

Muzica și depresia la tineri

Teens Who Choose Music Over Books Are More Likely to Be Depressed, Study Finds

Adolescents who spend more time listening to music are far more likely to have major depressive disorder, while young people who spend more time reading books are far less likely to have such a diagnosis, according to a University of Pittsburgh School of Medicine study published in the April edition of the journal Archives of Pediatric and Adolescent Medicine.

Continuarea pe ScienceDaily

Vaci producatoare de antrax?!

Am auzit ieri o stire la televizor in care se spunea ca laptele de la vaci poate fi otravitor. Nu stiu de cine a fost facuta stirea, insa stiu ca au fot implicate 2 tabere: 1. producătorii de lapte UHT si 2. taranii. Cine dintre cele doua tabere sta la baza stirii? Nu cei cu mai multi bani care isi permit sa “faca o stire”? Cine isi permite sa faca o stire daca nu chiar marile “fabrici de lapte”. Dezbaterea era intensa si a fost publicata si parerea “specialistilor” care nu s-u putut hotara cine are dreptate. Este logic. Specialistii nu au niciodata o perere sigura pentru ca sunt convinsi ca exista un procent de indoiala in orice afirmatie. Si aici ma refer la cei care stiu stiinta nu la cei care sunt asa de siguri pe ei incat nu isi dau seama ca “nu prea stiu nimic”. Continuearea aici.

 

It’s a fact: Postul periodic este benefic pentru sănătate

Routine Periodic Fasting Is Good for Your Health, and Your Heart, Study Suggests

Fasting has long been associated with religious rituals, diets, and political protests. Now new evidence from cardiac researchers at the Intermountain Medical Center Heart Institute demonstrates that routine periodic fasting is also good for your health, and your heart.

Continuarea pe ScienceDaily

Icoana lui Iisus veche de aproape 2000 de ani

Is this the first ever portrait of Jesus? The incredible story of 70 ancient books hidden in a cave for nearly 2,000 years

The image is eerily familiar: a bearded young man with flowing curly hair. After lying for nearly 2,000 years hidden in a cave in the Holy Land, the fine detail is difficult to determine. But in a certain light it is not difficult to interpret the marks around the figure’s brow as a crown of thorns.

The extraordinary picture of one of the recently discovered hoard of up to 70 lead codices – booklets – found in a cave in the hills overlooking the Sea of Galilee is one reason Bible historians are clamouring to get their hands on the ancient artefacts.

If genuine, this could be the first-ever portrait of Jesus Christ, possibly even created in the lifetime of those who knew him.

 

Efecte ale dezastrului

After a disaster, typically small communities become incredibly co-operative and pull together to help each other and start the rebuilding process. There’s an immediate response where people start to take control of the situation, begin to deal with it and assess and respond to the devastation around them.

Dr. Magda Osman, Psychology Lecturer at Queen Mary, University of London

Sursa aici.