Luceferii ştiinţei

sf-ioan-iacob-hozevitulde Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ

 

Învăţaţii cei de astăzi

Tot se străduiesc mereu,

Ca deplin să dovedească

Că nu este Dumnezeu.

 

Cu progresele ştiinţei

Ca şi mândrul Lucifer,

Dânşii vor să se înalţe

Astăzi mai presus de cer.

 

Două uşi le stau în faţă

Şi rămân aici miraţi,

După cum la poarta nouă

Stă un bou, să mă iertaţi.

 

Una este uşa vieţii

Care lor li s-a închis,

Alta este a pierzării

Care groaznic s-a deschis.

 

Câte le ajunge capul,

Se grăbesc să născocească,

Ca să fabrice viaţa

Şi pe moarte s-o oprească.

 

Orice unelteşti atee,

Viaţă nu vei fabrica,

Iar de răfuiala morţii

Nicidecum nu vei scăpa.

 

Toate cele născocite,

Când ajungi lângă mormânt,

N-au valoare nici ca pleava

Care se aruncă-n vânt!

 

Dacă nu cunoşti-n viaţă

Pe Mântuitorul tău,

Vei cunoaşte după moarte

Tirania celui rău.

Să nu iubim cu cuvântul, nici cu limba, ci cu fapta şi adevărul.

Ioan 3,18

Dă celui înţelept pricină şi mai înţelept va fi; arată dreptului şi va spori.

Pilde 9,9

În ce chip e pornirea apei, aşa inima împăratului în mâna lui Dumnezeu; oriunde va vrea să o plece, acolo o va pleca pe ea.

Pilde 21,1

Slava lui Dumnezeu e să ascundă lucrurile, iar mărirea regilor este să le cerceteze cu deamănuntul.

Pilde 25,2

În spatele unui caz se pot ascunde mii de motivaţii. Epitimia trebuie aplicată în funcţie de om, de starea în care se află, de greşeala pe care a făcut-o, de pocăinţa pe care a arătat-o şi de atâtea altele; nu există o reţetă şi o regulă pentru toţi; «pentru că legea omoară, iar duhul învie» (II Cor. 3,6).

Paisie Aghioritul