Pilat era tipul legii naturale, iar Caiafa era tipul legii scrise. Cel ce nu s-a ridicat peste acestea două prin credinţă, nu poate primi Adevărul mai presus de fire şi de raţiune, ci răstigneşte singul pe Cuvântul, ca sminteală sau ca nebunie.

Maxim Mărturisitorul