Yes Man sau Singuri în faţa libertăţii

yes-manNeofitul, ucenicul, sub influenţa uneia sau mai multor persoane marcante, decide să pornească pe drumul spre Viaţă, spre fiinţare. Indiferent de vârsta la care porneşte, cu paşi de copil pătrunde în misterul vieţii, în plăcerea descoperirii, în bucuria desăvârşirii. Dar acesta e finalul…

Zile întunecate şi nopţi înnourate – peste toate trece ucenicul prin îndrumarea povăţuitorului. Şi pentru asta are nevoie doar de ascultare. Să facă ce spune maestrul! Cuvântul de aur al stăpânului e lege pentru argatul credincios. Totul trebuie împlinit ca la carte, totul până la moarte. Numai aşa sluga ascultătoare poate deveni fiul înţelept, iubit moştenitor al stăpânului, viitor sălaş al vieţii. Numai pornind de la lucruri mărunte, urcând pe treptele încercărilor, curăţat ca aurul de gunoi! Şi totul cu paşi de copil… cu răbdare, simplitate şi iubire.singuri Doar sunt paşi de copil!