Binele nu se poate înfăptui prin constrângere

Deși întru Hristos am multă îndrăznire să-ți poruncesc ce se cuvine, totuși mai degrabă te rog în numele iubirii. – Filimon 8-9

Marele Pavel se roagă de Filimon. Cel mare cere de la cel mic, maestrul este la mila ucenicului.

Deși avea tot dreptul să-i pretindă lui Filimon ascultarea desăvârșită (cf. vs. 19), Sfântul Apostol Pavel preferă să-l roage să-i respecte dorința. Deși este încredințat că Filimon va face nu doar ceea ce a fost rugat ci chiar mai mult (cf. vs. 21), Pavel îi scrie și îl roagă. Apostolul neamurilor știe ce a predicat și ce episcopi capabili a pus să-i continue lucrarea, știe că aceștia păstrează evanghelia lui, că sunt în același duh cu el, că gândesc la fel, că i-a născut și i-a învățat să aibă gândul lui Hristos.

Dar Apostolul Pavel, cel prețuit nu doar pentru învățătura lui, dar și pentru lanțurile pe care le-a purtat până la Roma, nu-și permite să se poarte de sus cu ucenicii săi, chiar dacă ar fi avut poate acest drept. El nu cere, ci roagă. El se roagă nu din lipsă de autoritate, ci din prețuirea acordată celuilalt. El știe că Hristos ne-a chemat la libertate și că binele nu se poate înfăptui prin constrângere. Chiar și cuvintele pe care le folosește Sfântul Apostol pentru a-și argumenta rugămintea nu sunt folosite ca șantaj emoțional, ca metodă coercitivă, ci doar pentru înțelegerea justeței cererii sale, în caz că ar mai fi nevoie de așa ceva.

Atitudinea Sfântului Pavel este model de urmat în conducere, dar și în relațiile obișnuite cu ceilalți. Scrisoarea lui arată modul de comportament care trebuie folosit în abordarea celuilalt. Acesta nu trebuie constrâns la îndeplinirea unei fapte bune nici măcar prin argumente „spirituale”. O astfel de atitudine pornește din dorința de supunere și stăpânire pe care Hristos o respinge (cf. Mt. 4,8-10), fiind străină de duhul dragostei Lui. Omul nu trebuie împins la facerea unei fapte bune, ci fiecare trebuie ajutat la îndeplinirea binelui, la înțelegerea necesității unei anumite acțiuni bune în deplină libertate a conștiinței.