Euharistia este cea mai înaltă lucrare a Bisericii

Sfântă Taină a Euharistiei ne arată că atunci când ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nu ne împărtăşim doar cu ceva, ci cu Cineva. Ne împărtăşim cu Trupul şi cu Sângele lui Hristos, ca El să rămână în noi şi noi în El. Deci, comuniunea persoanelor, legătura dintre noi şi Hristos se stabileşte prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui. Primim Trupul şi Sângele Fiului lui Dumnezeu ca să ne unim cu Dumnezeu Fiul, Unul din Sfânta Treime. Prin aceasta vedem că Sfânta Euharistie este cea mai înaltă lucrare a Bisericii pentru că este unirea noastră cu Dumnezeu prin umanitatea sfinţită, răstignită şi înviată a lui Hristos, prin Trupul şi Sângele Său.

+ Daniel