Cine se poate mântui?

Și Iisus a răspuns: Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putină la Dumnezeu. – Luca 18,27

Iisus a venit pe pământ și a propovăduit o învățătură nouă. Mântuirea adusă de Iisus Hristos însă nu se obține prin ritualuri de purificare sau rețete de viață veșnică. Iar acest lucru poate fi debusolant. Omul drept vrea să facă ce i se cere în mod concret. Dreptatea lui nu poate veni decât prin ținerea legii, indiferent care ar fi ea, lege să fie. Omul nedrept, păcătos, știe de starea sa prin raportarea la o normă, la o lege. El ar prefera să nu existe legea care să-l condamne, care îl acuză și îl desparte de normal și corect, dar care îl poate proteja în alte situații, îl poate îndreptăți.

Hristos însă nu aduce o lege nouă. El știe că toți oamenii, indiferent că se socotesc drepți sau nu, toți sunt păcătoși. În ciuda acestui fapt, Dumnezeu coboară la om, Hristos propovăduiește o viață nouă în El. Aceasta nu este bazată pe reguli sau legi. Deși se vorbește despre legea iubirii adusă de Hristos, aceasta nu este propriu-zis o lege. Ea nu se poate cuantifica sau obiectiva în mod specific. Ea nu diferențiază între bogat sau sărac, între femeie sau bărbat, alb sau negru, copil sau adult, mic sau mare. Nimic din ceea ce este dat, din ceea ce omul primește prin naștere sau mai târziu nu este prin sine bun sau rău. Omu însă le poate folosi în mod bun sau nu, raportarea lui față de ceilalți dă caracterul de bine sau de rău al acțiunilor sale. Totul este permis, dar nu totul este de folos.

Această nouă abordare pe care o aduce Hristos cere o schimbare fundamentală în modul de a gândi și de a fi al omului. Acesta trebuie să înțeleagă natura, să simtă rosturile creației, să-L cunoască pe Dumnezeu. Astfel, printr-o corectă raportare la ceea ce este omul se poate împlini, se poate mântui.

Dar a ști totul și a te raporta la totul în raport cu totul este imposibil pentru ființa umană limitată, pentru omul circumcis, pentru această ființă îndesată în aproximativ 1,8 m2 de piele. De aceea, mântuirea este imposibilă om, de aceea doar prin unirea cu Dumnezeu, cu proprietățile naturii Lui necreate, omul se poate cunoaște cu adevărat pe sine și pe ceilalți, poate acționa corect față de toate și se toți. Doar prin Dumnezeu care este toate sunt cu putință, doar prin Dumnezeu omul poate fi.