Noli Me tangere

noli_me_tangereCunoscută ca demonizata din Magdala din care Iisus scosese şapte demoni, Maria Magdalena este una dintre persoanele profund influenţate de Acesta. Eliberată de vechile obiceiuri, Maria se alătură femeilor ce-L urmează pe Hristos. Atât de mult i-a schimbat acesta viaţa, încât n-a simţit teama Apostolilor risipiţi şi înfricoşaţi, ci L-a urmat pe Mântuitorul în timpul judecăţii şi a patimilor, plecând doar după ce a văzut piatra mormântului pecetluită.

Plângerea, tristeţea, mâhnirea erau îmbinate cu o nădejde mută că totul nu era sfârşit, că mormântul nu-i finalitatea lui Hristos. În zori de zi, împreună cu Maica Domnului, Maria pleacă la mormântul vieţii pentru a îndeplini datinile iudaice şi a-L unge cu miruri şi miresme pe Învăţătorul ei iubit. Mirată de vedenie îngerească şi de lipsa sfântului trup, Maria nici nu-l mai recunoaşte pe Hristos atunci când Acesta I se adresează. Confundat cu un grădinar din cauza emoţiilor puternice acumulate în ultimile zile, dar mai ales datorită spiritualizării trupului înviat, Hristos o opreşte pe Maria să-L atingă.

Dacă Eva a auzit prima pedeapsa neascultării, Maria e prima e prima ce ascută cuvintele Omului nou, înviat şi restaurat. În locul întristării se naşte bucuria, în locul plânsului veselia. Acum mângâierea trupească nu-şi mai are rostul, omul ridicându-se şi înduhovnicindu-se. Obişnuită cu prezenţa fizică a lui Iisus, Maria Magdalena, ca şi ceilalţi ucenici de altfel, va trebui să crească la simţirea ontologică a lui Hristos. Ceea ce la început a pipăit, a auzit, a văzut, va trebui să renască în mod tainic în ea şi în fiecare din cei ce-L urmează, tocmai ca fiecare să se poate sui cu El la Tatăl. Mângâierile trupeşti folositoare copiilor sunt înlocuite de prezenţa tainică a lui Hristos în fiecare dintre atleţii lui duhovniceşti.