Morţi faţă de superstiţii, vii faţă de Hristos

Prin urmare, nimeni să nu vă judece cu privire la vreo mâncare sau băutură, la vreo sărbătoare, vreun festival de lună nouă sau zile de sâmbătă. Acestea sunt doar o umbră a celor ce vor veni; realitatea (trupul) însă este Hristos. Nimeni din cei ce îşi găsesc plăcerea într-o falsă umilinţă şi în închinarea la îngeri să nu vă smulgă biruinţa; ei se complac în viziunile lor şi se mândresc în zadar cu judecata lor omenească. Ei au pierdut legătura cu capul de la care întregul trup, susţinut şi unit prin legături şi ligamente, primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu.

Dacă aţi murit împreună cu Hristos faţă de superstiţiile lumii, atunci de ce, ca şi cum aţi aparţine lumii, încă, vă mai supuneţi unor reguli ca: Nu lua!, Nu gusta!, Nu atinge! ? Toate acestea au în vedere lucrurile care se strică prin folosire şi sunt doar porunci şi învăţături omeneşti. Ele par pline de înţelepciune, având propria lor religiozitate, o falsă smerenie, fiind necruţătoare faţă de trup, când, de fapt, nu au nici o valoare, nici măcar pentru mulţumirea trupului.

Coloseni 2,16-23, ediţia SBIR