Cu Domnul la masă

Vasile Voiculescu

Mîncînd, crezui că Te supăr cu lăcomia

Şi-mi pedepsii în ajunări păcătosul pîntec.

Pe urmă, că nu-Ţi place jocul, bucuria:

M-am cernit şi-am sugruma orice cîntec.

.

Tu însă, neîntreruptă Bucurie şi Festine,

Tu, Domnul marelui praznic al vieţii, ne dai povaţă:

Cine nu ospătează singur, ci necontenit împreună cu Tine,

Transfigurează orice-mbucătură în adevărata viaţă!

vineri, 27 mai 1955, Bucureşti, în spital