model de ascultare

Când Obadia mergea pe drum, iată i-a ieşit înainte Ilie.

Obadia l-a cunoscut şi a căzut cu faţa la pământ, zicând: “Oare tu eşti domnul meu, Ilie?”

Iar acela i-a zis: “Eu sunt; du-te şi spune domnului tău: Ilie este aici!”

Obadia însă a zis: “Cu ce am greşit eu de dai pe robul tău pe mâna lui Ahab, ca să mă omoare? Viu este Domnul Dumnezeul tău! Nu este popor şi împărăţie la care să nu fi trimis domnul meu ca să te caute. Şi când i s-a spus că nu eşti acolo, a pus pe acea împărăţie şi pe acel popor să jure că nu te-a găsit pe tine. Iar acum zici: Du-te şi spune domnului tău: Ilie este aici! Gând voi pleca de la tine, Duhul Domnului are să te ducă cine ştie unde şi dacă mă voi duce şi voi spune lui Ahab de tine şi apoi el nu te va găsi, mă va ucide pe mine; iar robul tău este temător de Dumnezeu din tinereţile mele. Oare nu ţi s-a spus, domnul meu, ce am făcut eu când Izabela a ucis pe proorocii Domnului, în ce chip am ascuns o sută de oameni, prooroci ai Domnului: cincizeci de inşi într-o peşteră şi cincizeci de inşi în alta şi acolo i-am hrănit cu pâine şi cu apă?

Tu zici: “Du-te, spune domnului tău: “Ilie este aici”. “Vrei să mă ucidă?”

Şi a zis Ilie: “Viu este Domnul Savaot Căruia Îi slujesc. Astăzi mă voi arăta lui Ahab!”

Şi a plecat Obadia în întâmpinarea lui Ahab şi i-a spus de aceasta. Şi a venit Ahab în întâmpinarea lui Ilie.

III Regi 18,7-16

One thought on “model de ascultare”

Comments are closed.