Iată mama Mea, şi fraţii Mei, şi prietenii Mei!

Departe de a fi o denigrare a propriei mame, cuvintele lui Hristos exprimă stadii ale vieţii spirituale. Ca şi în alte împrejurări, Iisus Hristos se folosesţe de adevăruri istorice sau situaţii reale pentru a înălţa auditoriul la realităţi mai profunde, pentru a-i produce schimbarea minţii (lucru păstrat până astăzi ca metanoia, pocăinţă).

Astfel, oricine face voia lui Hristos, devine rudă cu El. Aceasta se face gradual, căci în funcţie de dorinţa fiecăruia de a-şi întoarce faţa către El, Hristos se pictează pe Sine în sufletul primitor (Macarie Egipteanul). Pe măsură ce omul creşte şi se desăvârşeşte, aproprierea lui faţă de Hristos merge până la naşterea Acestuia în persoana umană, omul devenind ca Maria, mama lui Dumnezeu. Astfel, Hristos Se naşte în om, pe măsură ce omul se naşte în Dumnezeu.

2 thoughts on “Iată mama Mea, şi fraţii Mei, şi prietenii Mei!”

Comments are closed.