Orice minte bolnavă din cauza păcatelor şi care astfel nu-l poate vedea pe Hristos (Raţiunea supremă) prin contemplaţie naturală, care este uşa, înlătură prin credinţă acoperişul gros al literei legii, coborându-se de la înălţimea deşartă spre Cuvântul care s-a smerit pe Sine şi primeşte prin credinţă şi făptuire putinţa de a umbla.

Maxim Mărturisitorul