Concorporalitatea cu El

Pentru că cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat o dată pentru totdeauna din Fecioară și S-a născut trupește din ea în chip negrăit și mai presus de cuvânt, iar a Se întrupa sau a Se naște trupește din fiecare din noi nu se poate, ce face? Împărtășește spre mâncare Trupul Său preacurat, pe care l-a luat din sângele neprihănit al Preaneprihănitei Maria Născătoarea de Dumnezeu, născându-Se din ea trupește, pe Care mâncându-L fiecare dintre noi cei credincioși, care mâncăm cu vrednicie Trupul Lui, Îl avem în noi întreg pe Dumnezeu cel Întrupat, pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe însuși Ful lui Dumnezeu și Fiul Fecioarei și Preaneprihănitei Maria, pe Cel ce șade de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatăl, potrivit cu ceea ce s-a spus de către El însuși: „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne în Mine și Eu în el” (Ioan 6,56), fără însă a ieși sau a se naște trupește din noi și a se despărți de noi. Căci nu mai este cunoscut după trup, fiind în noi ca un prunc, ci este în trup în chip netrupesc, amestecându-se în chip negrăit cu ființele și firile noastre și îndumnezeindu-ne ca pe unii ce suntem concorporali cu El și trup din trupul Lui și oase din oasele Lui (Ef. 5,29). Acesta este lucrul cel mai mare al negrăitei Sale Economii și al pogorârii Sale mai presus de cuvânt în noi, aceasta este taina cea plină de toată înfricoșarea, pe care am șovăit să o scriu, și de a cărei apropiere am tremurat.

Simeon Noul Teolog