Christus ist Auferstanden!

In diesen Tagen des Frühlings erinnern wir uns und feiern unsere Abhebung der Unwissenheit, Vergesslichkeit und Ignoranz. Jetzt sehen wir das Bild eines Gottes, der nicht nur auf die Erde kommt, um Menschen zu helfen oder mit ihnen zu sprechen, sondern Er steigt in die Hölle herunter, die Menschen aus ihren dunkleren Taten, Gedanken oder Gefühlen zu erhöhen. Dieser Gott ist nicht gleichgültig, sondern er biegt sich und mit dem Kreuz in der Hand hebt den Mann, der sein will. Mit Leid für Leidenschaften und Leiden gehen wir mit Christus in das Licht der Auferstehung und der Himmelfahrt!

Christus ist Auferstanden!

PS: Wenn Sie einige Fehler finden, schreiben Sie bitte zurück, um die zu korrigieren! Danke! 🙂

Hristos a Înviat!

În aceste zile de primăvară ne aducem aminte şi sărbătorim ridicarea noastră din neştiinţă, uitare şi ignoranţă. Acum vedem imaginea unui Dumnezeu care nu doar că vine pe pământ pentru a discuta cu omul, pentru a-l ajuta, ci chiar Se coboară până la iad pentru a-l ridica pe om din cele mai întunecate fapte, gânduri sau simţiri ale sale. Acest Dumnezeu nu este indiferent, ci se speteşte, Îşi încovoaie spatele, şi cu crucea în mână îl ridică pe omul care vrea să fie. Cu părere de rău pentru patimi şi pătimiri să ne îndreptăm împreună cu Hristos spre lumina Învierii şi a Înălţării!

Hristos a Înviat!

Cuprinderea lui Dumnezeu prin cuget sau iubire

El (Dumnezeu) se potriveşte bine sufletului omenesc, potrivindu-şi dumnezeirea Lui la măsurile noastre. Iar sufletul nostru se potriveşte la rândul său lui Dumnezeu prin vrednicia de a fi fost făcut după chipul şi asemănarea Lui. Iar El prin Sine şi prin nimic altceva este destul şi prea destul pentru a împlini voia şi nevoia sufletului nostru, care, prin puterea acestui har înnoitor, este făcut în stare să-L cuprindă pe deplin prin iubire. Acesta lucru este de înţeles pentru orice putere cunoscătoare creată, fie înger, fie suflet omenesc. Zic, de neînţeles pentru cugetarea, nu pentru iubirea lor.

Sursa: Norul Necunoaşterii