“Does God exist?”

Un clip amuzant prezentat mai jos expune frumos sofismul ateist conform căruia dacă există răul în lume, iar Dumnezeu a creat totul, înseamnă că Dumnezeu nu există. În cel mai rău caz înseamnă că e rău, nu că nu există. Mai amuzant e faptul că prin aceasta se vede imposibilitatea fiinţei umane să conceapă ceva ca fiind rău prin sine. De aceea răul este ilogic, injustiţia e de neînţeles pentru cel “în a cărui inimă e există iubirea lui Dumnezeu.”

Mulţumesc Ştefan Manea pentru prezentul clip.