Concorporalitatea cu El

Pentru că cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat o dată pentru totdeauna din Fecioară și S-a născut trupește din ea în chip negrăit și mai presus de cuvânt, iar a Se întrupa sau a Se naște trupește din fiecare din noi nu se poate, ce face? Împărtășește spre mâncare Trupul Său preacurat, pe care l-a luat din sângele neprihănit al Preaneprihănitei Maria Născătoarea de Dumnezeu, născându-Se din ea trupește, pe Care mâncându-L fiecare dintre noi cei credincioși, care mâncăm cu vrednicie Trupul Lui, Îl avem în noi întreg pe Dumnezeu cel Întrupat, pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe însuși Ful lui Dumnezeu și Fiul Fecioarei și Preaneprihănitei Maria, pe Cel ce șade de-a dreapta lui Dumnezeu și Tatăl, potrivit cu ceea ce s-a spus de către El însuși: „Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne în Mine și Eu în el” (Ioan 6,56), fără însă a ieși sau a se naște trupește din noi și a se despărți de noi. Căci nu mai este cunoscut după trup, fiind în noi ca un prunc, ci este în trup în chip netrupesc, amestecându-se în chip negrăit cu ființele și firile noastre și îndumnezeindu-ne ca pe unii ce suntem concorporali cu El și trup din trupul Lui și oase din oasele Lui (Ef. 5,29). Acesta este lucrul cel mai mare al negrăitei Sale Economii și al pogorârii Sale mai presus de cuvânt în noi, aceasta este taina cea plină de toată înfricoșarea, pe care am șovăit să o scriu, și de a cărei apropiere am tremurat.

Simeon Noul Teolog

Creștinismul – mai degrabă medicină decât religie

Dacă iudaismul și succesorul său, creștinismul, ar fi apărut pentru prima oară în secolul al XX-lea, ar fi fost mai mult ca sigur caracterizate drept științe medicale legate de psihiatrie, și nicidecum drept religii, bucurându-se de o strălucită influență în societatea contemporană, datorită extraordinarelor succese repurtate în domeniul vindecării bolilor personalității umane, care altcum nu ar fi fost decât parțial funcțională.

Pr. Ioannis Romanidis

Charlie and the Chocolate Factory – The TV Song

The most important thing

That we’ve ever learned

The most important thing we’ve learned

As far as children are concerned

Is never, never let them near the television set

Or better still just don’t install the idiotic thing at all

Never, never let them

Never, never let them

Never, never let them

Never, never let them

It rots the senses in the head

It keeps imagination dead

It clogs and clutters up the mind

It makes a child so dull and blind

So dull, so dull

He can no longer understand

A fairy tale, a fairyland

A fairyland, a fairyland

His brain becomes as soft as cheese

His thinking powers rust and freeze

He cannot think, he only sees!

a fi sau a avea ?

Bogatul acesta (Lc. 18,18-27) este mai preocupat de ceea ce are decât de ceea ce poate fi sau deveni. Pentru el verbul ‘a avea’ era mai preţios şi atractiv decât verbul ‘a fi’.

PF Daniel

Preluarea şi asumarea lumii

Noi nu ne temem de pluralismul cultural şi de alteritate, desigur, nici de alterarea credinţei ortodoxe care rămâne întotdeauna întreagă, neştirbită, aşa cum ne-a dat-o Domnul şi ne-au transmis-o Apostolii, Părinţii, Sfânta noastră Biserică. Ca să fie substanţială şi eficientă, strădania noastră constă în preluarea şi asumarea valorilor culturale, ideilor, limbilor şi particularităţilor specifice locului, pentru a le îmbiserici şi a le integra armonios în Trupul lui Hristos, Biserica. Astfel, noi propovăduim vestea Învierii şi a libertăţii în Hristos, pentru transfigurarea, în cele din urmă, a persoanei umane şi a lumii.

Teodor, Papă al Alexandriei şi al întregii Africi

Sursa aici.